English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვახტანგ ბურდული

ინოვაციების გავრცელების პრობლემები საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.BURDULI ვრცელი რეზიუმე ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები ინოვაციების გავრცელების შესახებ, განხილულია საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საქმიანობა ინოვაციების გავრცელების შესახებ, განხილულია საქართველოში “საბაზისო” ინოვაციების რეალიზაციის რამდენიმე მაგალითი და გაშუქებულია ინოვაციები
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თავრიზი აბდულა ოღლუ იადიგაროვი

საზღვაო ტრანსპორტისა და პორტის ინფრასტრუქტურის ასოციაციური საქმიანობის შეფასება აზერბაიჯანში

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TABRIZ.ABDULLA.OGLU.YADIGAROV რეზიუმე კვლევის ფარგლებში, ევიევსის პროგრამულმა პაკეტმა შეადარა და შეაფასა აზერბაიჯანის კასპიის გადაზიდვის კომპანია CJSC და ბაქოს საერთაშორისო საზღვაო სავაჭრო პორტის CJSC 2014-2019 წლების ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობა. აქ, ენტროპიის გამოყენებით, რაც გაურკვევლობის საზომია, დადგინდა 31 წლის განმავლობაში საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში სატვირთო მიმოსვ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ემინ ალი ალირზაევი

ფინანსური მდგრადობის პრობლემა აზერბაიჯანის საპენსიო სისტემის განვითარებაში: როგორც სისტემის არსი შიგნით და რეფორმების მნიშვნელოვანი მიმართულება

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.ALIRZAYEV.EMIN.ALI რეზიუმე სტატიაში მოცემულია საპენსიო სისტემის ფინანსური მდგრადობის პრობლემის შესახებ მოკლე მიმოხილვა, რომელიც მნიშვნელოვანი მიმართულებაა თანამედროვე საპენსიო სისტემების განვითარებისათვის აზერბაიჯანის საპენსიო სისტემაში. სტატიაში განხილულია აზერბაიჯანში თანამედროვე სადაზღვევო და საპენსიო სისტემის განვითარებაში ფინანსური მდგრადობის პრობლ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ზურაბ გარაყანიძე

ყარაბაღის გაკვეთილები საქართველოს ეკონომიკური „რეიუნიფიკაციისათვის“

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.GARAKANIDZE ანოტაცია.2021 წელს იმდენად დინამიურად განვითარდა მოვლენები, რომ საჭიროა ამჟამად პროექტების სახით არსებულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში - ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში, სრულად აისახოს სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა, რაც არა მარტო ყარაბაღის მეორე - ე.წ. 44 დღიანმა ომმა, არამედ სომხეთში და ირანში ახლახან ჩ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თეა კასრაძე

ციფრული კონკურენცია - საცალო საბანკო ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი გამოწვევა

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEA.KASRADZE ანოტაცია. 2008 წლის რეცესიის შემდეგ ახალი ტექნოლოგიების აფეთქება და სამომხმარებლო მოთხოვნილებების ზრდა ზეწოლას ახდენენ ბანკებზე. საცალო საბანკო მომხმარებლები მუდმივად ელიან ბანკისგან ახალ, გაუმჯობესებულ, ხელმისაწვდომ, მოხერხებულ უწყვეტ მომსახურებას. დღეს სახეზე გვაქვს მომხმარებლების, ტრადიციული ბანკების, არატრადიციული, ინოვაციური ფინანსური სერვისებ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნონა ქავთარაძე

გაზრდილი სახელმწიფო ვალი და მისი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.NONA.KAVTARADZE ანოტაცია სტატიაში წარმოდგენილია 2010 – 2020 წლებში საქართველოს სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური მონაცემების დინამიკა და სტრუქტურა. გამოკვეთილია საგარეო ვალის ზრდის ძირითადი მიზეზები. განხილულია ვალის სიმძიმის განმაზღვრელი ძირითადი ინდიკატორების დინამიკა. აღნიშნული საკითხების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე, შემუშავებულია წინადადებები და რეკომენდაცი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ სალომე სილაგაძე

მიგრაციის მართვა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ასპექტები

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.Salome.Silagadze ანოტაცია. მიგრანტთა ნაკადების მიმართულების პროგნოზირება, საზღვარზე რისკების მართვა  და საემიგრაციო სერვისების გაციფრულება მეცნიერების  და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში ექცევა, განსაკუთრებით კოვიდ- 19-ის პირობებში. ცვლილებები ეფექტს ახდენს არა მხოლოდ მიგრანტებთან დაკავშირებულ ინფორმაციის მოძიებაზე, არამედ ასევე, საფუძველი ხდებ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რუსუდან კვარაცხელიალევან კიკილაშვილი

ბიო აგროეკო-ტურიზმი, როგორც მწვანე ბიზნესის განვითარების საფუძველი საქართველოში

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.RUSUDAN.KVARATSKHELIA.LEVAN.KIKILASHVILI ანოტაცია ბიო აგრო ტურიზმი, როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ისე საქართველოში ამ ეტაპზე, წარმატებით იკიდებს ფეხს. ეს არის მწვანე ბიზნესის ერთ-ერთი მიმართულება, მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მისი ძლიერი საყრდენი. ბიო აგრო ტურიზმის, როგორც მწვანე ბიზნესის, განვითარების საშუალებით შესაძლებელია გადაიჭრას ბევრი ისეთი პრობლემა, რასაც აწყდებიან სოფლად
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თეიმურაზ ფარცხალაძე

დასაქმების სტრუქტურის გავლენა აუდიტორული საქმიანობის ეფექტურობაზე

10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEIMURAZ.PARTSKHALADZE ანოტაცია სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს და ჩამოაყალიბოს აუდიტორულ ფირმებში უშუალოდ ფინანსური აუდიტორული მომსახურების გარდა სხვა აუდიტორული მომსახუობები რა გავლენას ახდენს მთლიანი შემოსავლების ზრდასა და შესაბამისად  მომსახურების ხარისხის ამაღლებაში. საკვანძო სიტყვები: აუდიტორული მომსახურება, აუდიტორული კომპანიების შემოსავლები, დასაქმების მე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელშან ალი ოღლუ იბრაგიმოვი

სახელმწიფო ბიუჯეტის, როგორც მდგრადი განვითარების რესურსთა წყაროს, როლის შეფასება

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.ELSHAN.ALI.OGLU.IBRAGIMOV რეზიუმე განვითარების დონისა და მართვის სისტემის მიუხედავად, თითოეული სახელმწიფო დგას გარკვეული ამოცანების წინაშე, რომელთაგან ერთ-ერთი არის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სახელმწიფოების გაჩენის დღიდან ჩამოყალიბდა მათი მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არასტანდარტულია დრო