English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რამაზ აბესაძე

ეკონომიკური რეგრესი: არსი, წარმოშობის მიზეზები და წყაროები

ანოტაცია. ნაშრომის მთავარი მიზანია გადმოვცეთ ეკონომიკურ ლიტერატურაში პრაქტიკულად შეუსწავლელი მნიშვნელოვანი მოვლენის, “ეკონომიკური რეგრესის“, არსი, მისი წარმოშობის მიზეზები და წყაროები, განვსაზღვროთ  მთავრობის, როგორცეკონომიკის “მესაჭის” ფუნქციებიდასაქართველოსეკონომიკაშიეკონომიკურირეგრესისგამოვ­ლი­ნებისმიზეზები. ამ მიზნის მისაღწევად შემოტანილია
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნუნუ ოვსიანიკოვა მაია მიქაია

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

ანოტაცია. საქართველოში შრომითი ურთიერთობების რეგულირების პოლიტიკის ორიენტირი ევროინტეგრაციის გზაზე, დემოკრატიული რეფორმაციის უზრუნველყოფის მიზანს უკავშირდება. მიუხედავად რეფორმებისა, რომლითაც  ქვეყნის შრომის უსაფრთხოების სისტემა მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტებს,  დღესაც ამ მიმართულებით არსებობს გარკვეული გამოწვევები ასოცირების შესახებ
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნიკოლოზ ოსტაპენკო

შემოსავლების უთანაბრობა და შინამეურნეობების მოხმარება[1]

ანოტაცია. ნაშრომი ხაზს უსვამს ხშირად უგულველყოფილ, შინამეურნეობების სტრუქტურულ ანალიზს სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში, რაც გადამწყვეტ როლს თამაშობს პოლიტიკის ეფექტურობაში. იგი შეეხება შინამეურნეობების ურთიერთქმედების კომპლექსურობას და მათ გავლენას პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმებზე, განსაკუთრებით შემოსავლების გადანაწილების კონტექსტში. შემოსავლის დონეზე
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ასიფ მირლაზიმ ოღლი მუსტაფაევი ტარიელ მუსალიმ ყურბანოვი, ბაბაევი ტურგან ხალილი

მწვანე ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები აზერბაიჯანში

რეზიუმე წარმოდგენილი სტატია ეძღვნება აზერბაიჯანში მწვანე ეკონომიკის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ პრობლემას და მათი გადაჭრის გზებს. სტატიაში შეფასდა აზერბაიჯანის პოტენციური შესაძლებლობები და აღინიშნა სახელმწიფო ზომები ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით აღინიშნა, რომ COP2024-ის მასპინძლობით აზერბაიჯანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ მიმართულებით გაწეული სამუშაოს
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გივი ლემონჯავა

კომპანიის ფინანსური მოდელირება და პროგნოზირება

ანოტაცია.  ამ სტატიაში წარმოდგენილია ფინანსური მოდელების მიმოხილვა, ფინანსური მოდელირების პროცესი, ცვლადი მოდელების პროგნოზირების მეთოდები და განიხილულია,  ამ მოდელების კომპონენტების გამოყენების შესაძლებლობები ფინანსურ დიზაინში, ფინანსურ ანალიზსა და საინვესტიციო პროექტების მომგებიანობის შეფასებაში. ამ მოდელებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური კომპიუტერული
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ რევაზ ჯავახიშვილი

საქართველო შუა დერეფანში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები

ანოტაცია. თანამედროვე პირობებში, მსოფლიოში განვითარებული ახალი მოვლენების ფონზე, კვლავ გააქტიურდა შუა დერეფნის მიმართ ინტერესი. ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს, როგორც ამ დერეფნის სტრატეგიული სატრანზიტო-სატრანსპორტო კვანძის, წინაშე არსებული გამოწვევები და ნაჩვენებია მათი დაძლევის გზები. მასში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული დერეფნის
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ შოთა ვეშაპიძე სოფიკო კიტაშვილი

საქართველოს ევროინტეგრაციული პერსპექტივა

ანოტაცია. ამ ნაშრომის კვლევის მიზანია ევროკავშირისა და საქართველოს მრავალწლიანი ეკონომიკური ურთიერთობების გამოკვლევა,  საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის  და იმ პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენა, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. ამ მიზნით, სტატია აანალიზებს ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის წარსულ გამოცდილებას, კანდიდატობიდან
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თენგიზ ვერულავა

ექიმების როლი სამედიცინო მომსახურებაზე მოთხოვნის ფორმირებაზე

ანოტაცია. ჩვეულებრივ ბაზარზე მომხმარებელს წინასწარი ინფორმაცია აქვს და შეუძლია საკუთარი გემოვნების შესაბამისად აირჩიოს, თუ ვისგან, სად და რა ფასებში იყიდოს სასურველი საქონელი. იგი სრულიად დამოუკიდებელია გამყიდველისაგან. მომხმარებელი საქონლის ყიდვისას ითვალისწინებს საკუთარ შემოსავალს და ცდილობს მისი მაქსიმალური სარგებლიანობით გამოყენებას, ანუ გვევლინება როგორც
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნატალია დავლაშერიძე

ნობელის პრემიის ლაურეატები ეკონომიკაში პოლ მილგრომი და ელინორ ოსტრომი წყლის რესურსების, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტის როლზე

რეზიუმე ლურჯი ეკონომიკა ეხება ყველა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ოკეანეებთან, ზღვებსა და სანაპიროებთან. წყალი ფაქტობრივად „თხევადი ოქროა“ - ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი დედამიწაზე, რომლის გარეშეც ადამიანები ვერც იცხოვრებენ და ვერც მრავალი სახის ბიზნესს განავითარებენ. ბოლო 40 წლის განმავლობაში გლობალური წყლის მოხმარება ყოველწლიურად 1%-ით
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლია დვალიშვილი

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი და დაბინძურება საქართველოში

რეზიუმე ცხოვრების  მაღალი  ხარისხი  დამოკიდებულია  ჰაერის  მაღალ  ხარისხზე.  ატმოსფერული  ჰაერის  დამაბინძურებელი  ემისიების  ზრდა  პირდაპირ  კავშირშია  ჰაერის  ხარისხის  გაუარესებასთან, რის  შედეგადაც   მაღალია სიკვდილიანობით  გამოწვეული   ზარალისა  და   ცხოვრების  ხარისხით  გაუარესებით  მიყენებული  ზიანის 
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიგი ელიზბარაშვილი

საქართველოს თანაზომიერი განვითარების არსისა და მისი შეფასების ინდიკატორების შესახებ

ანოტაცია. სტატიის მიზანია თანაზომიერი ეკონომიკური განვითარების კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემების გამოვლენა და მათი მინიმიზაციის გზების ძიება. ამისათვის შევიმუშავებთ ქვეყნის ეკონომიკის თანაზომიერი განვითარების შეფასების ინდიკატორებს. მიღებული შედეგები საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ საქართველოს დედაქალაქის განვითარების დონესა და რეგიონების განვითარების
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლევან კიკილაშვილი

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: მწვანე ტექნოლოგიური და ინოვაციური ბიზნესმოდელების ჭრილში

აბსტრაქტი წინამდებარე ნაშრომი განიხილავს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას მწვანე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური ბიზნეს მოდელების ინტეგრაციის გზით. კავკასიის რეგიონში მდებარე საქართველო სტრატეგიულად მდგრად განვითარებას თავისი მდიდარი ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით. ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკას აშკარად ახასიათებს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, მათ შორის
2024-06-27
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გივი ვეშაპელი

შრომის პოლარიზაციის თავისებურებები საქართველოში

ანოტაცია. შრომის ბაზრის პოლარიზაცია დღეისათვის მეტად აქტუალური საკითხია. იგი უკავშირდება საშუალოკვალიფიკაციური კადრების „გაქრობას“ შრომის ბაზარზე.  უამრავი კვლევა ტარდება ამ პროცესის ასახსნელად და სიღრმისეულად შესასწავლად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ნაკლებადაა შრომის პოლარიზაციაზე  ჩატარებული კვლევები. ნაშრომში გადმოცემულია პოლარიზაციის
2024-06-27