English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 4 ∘ აიტკინ გასან ახუნდოვა

ღონისძიების ტურიზმი: თეორიული ასპექტი

რეზიუმე ივენთ-ტურიზმი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ახალგაზრდა და პერსპექტიულ ტენდენციად თანამედროვე ტურისტული ბაზრის განვითარებაში. სწორედ მოვლენები განიხილება ტურიზმის სექტორის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად, ვინაიდან ისინი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ დანიშნულების ადგილის დინამიურ განვითარებაზე, მის კონკურენციასა და მარკეტინგულ სტრატეგიაზე. ხოლო მსოფლიო ტურიზმის ო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ აიტკინ გასან ახუნდოვა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სპეციალური ეკონომიკური ზონების გამოყენება ტურისტული ინდუსტრიის ეფექტიანი განვითარებისთვის

რეზიუმე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში არსებით როლს თამაშობს თავისუფალი (სპეციალური) ეკონომიკური ზონების შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ეკონომიკის ინტენსიურ განვითარებას და წარმოადგენს ეფექტურ ინსტრუმენტს. უცხოური ინვესტიციებისა და ახალი ტექნოლოგიების მოსაზიდად. სტატიაში განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების კონცეფცია
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ტარიელ მუსალლიმ ოღლი გურბანოვიასიფ მირლაზიმ ოღლი მუსტაფაევი

პოსტპანდემიურ პერიოდში აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და მოსახლეობის შემოსავლების მშპ-ს მიხედვით შეფასება

რეზიუმე წარმოდგენილი სტატია განიხილავს კავშირს ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის. აზერბაიჯანის ეკონომიკაში ბოლო წლებში მიმდინარე მაკროეკონომიკური პროცესების შესაფასებლად სტატიაში არაერთი ანალიზი განხორციელდა. კერძოდ, ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლების წარმოდგენისას გაანალიზდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების, შემოსავლების, მშპ-ს ზრდის დინამიკისა და მოს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მალხაზ ჩიქობავანაზირა კაკულიათეა ლაზარაშვილი

წამყვანი ქვეყნების ცენტრალური ბანკების ანტიინფლაციური პოლიტიკა და გლობალური რეცესიის საფრთხე

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.04.Chikobava.Kakulia.Lazarashvili ანოტაცია: ჯერ კიდევ 2021 წლის შემოდგომის დასაწყისში ანალიტიკოსებისა და ექსპერტების უმრავლესობა დარწმუნებულნი იყვნენ იმაში, რომ მომდევნო 2022 წელი უკეთესი იქნებოდა წინამორბედზე. მაგრამ, 2021 წლის ბოლო კვარტალში მრავალთათვის მოულოდნელად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა კორექტივები შეიტანეს 2022 წლის მსოფლიო GDP-ის ზრდის შეფასებაში შემცირე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ემირ ეთერია

ეკონომიკური გლობალიზაციისა და დეგლობალიზაციის ტენდენციები 2005-2019 წლებში

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.04.Eteria ვრცელი რეზიუმე  მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან 2007-2008 წლების გლობალურ ფინანსურ კრიზისამდე პერიოდი, ეკონომიკური გლობალიზაციის, კერძოდ კი ნეოლიბერალური გლობალიზაციის ტრიუმფის პერიოდადაა მიჩნეული.  გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე გააქტიურდა დისკუსია დეგლობალიზაციის პროცესის გარდაუვალობის თაობაზე. ამის ძირითად მიზეზს წარმოადგენდა ერ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მერაბ ჯულაყიძე

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მოდელი

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.04.Julakidze ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური ზრდის მოდელი, რომელშიც შრომასა და კაპიტალთან ერთად ჩართულია ინტენსიფიკაციის ისეთი ფაქტორები როგორიცაა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ორგანიზაციული პოტენციალები. საქართველოს  ეკონომიკისათვის შევეცადეთ მთლიანი სამამულო პროდუქტის (მსპ) ზრდა აგვეხსნა როგორც ექსტენსიური ფაქტორების - შრომის და კაპიტალის, ას
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მარინა ტაბატაძე

ეკონომიკური მდგრადობის გლობალური და ეროვნული სტანდარტები

DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.04.Tabatadze ანოტაცია. თანამედროვე ინტეგრაციულმა პროცესებმა ეკონომიკური კრიზისების გაამწვავა, რამაც მათი რაციონალური მართვის, ანტიკრიზისული პოლიტიკის შემუშავების და კონფლიქტურ გარემოში ხელისუფლების ოპტიმალური ფუნქციონირების საკითხების გააქტიურება გამოიწვია. გლობალურმა სისტემებმა ქვეყნების მომავალი მნიშვნელოვნად გახადეს დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ელისაბედ ბალიაშვილი

ლოჯისტიკური კომპანიების საქმიანობის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ანოტაცია. წარმოდგენილ სტატიაში განხილული და დასაბუთებულია თუ რა როლს ასრულებს ლოჯისტიკური სისტემების ეფექტური მართვა საერთაშორისო ბიზნესში ჩართულ კომპანიებში. ასევე, რა განვითარების პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს და რა პრობლემები უნდა გადაიჭრას ლოჯისტიკის მიმართულებით, რომ ქვეყანა ჩაერთოს საერთაშორისო ბიზნესში ისე სრულფასოვნად,  როგორც სხვა განვითარებული ქვე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ გელა მამულაძენათია სირაბიძე

ეფექტიანი მარკეტინგული კონტენტის შექმნის მექანიზმები - მარკეტერთა და მომხმარებელთა პრეფერენციების შედარებითი ანალიზი

ანოტაცია. თანამერდროვე ბიზნეს გარემოში ციფრულმა მარკეტინგმა ტრადიციული მიდგომები ჩაანაცვლა. მარკეტერები მუდამდღე ახალ მექანიზმებს და ტაქტიკებს იმუშავებენ, რაც საშუალებას მისცემს მათი პროდუქტი სხვებისგან გამოირჩეს და მომხმარებლისთვის შესამჩნევი გახდეს. მარკეტერები აქტიურად ქმნიან საპრომოციო კონტენტს და ანთავსებენ სოციალურ პლატფორმებზე მომხმარებლებთან დასაკავშ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ რუსუდან კვარაცხელიალევან კიკილაშვილი

სოციალურ მეწარმეობის ბიზნეს ქეისი-უნიკალური ქართული თავსატეხებისა და საგანმანათლებლო სათამაშოების კონკურენტული უპირატესობები (კავკასიაში)

რეზიუმე საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის ოქტომბერში დაამტკიცა სკოლამდელ განათლებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები. დამტკიცდა რამდენიმე სახის სახელმწიფო სტანდარტი, მათ შორის „ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტი“, რომლის თანახმადაც ბავშვის განვითარების სფერო, მისი ფიზიკური და სენსორული განვითარების დონე ფასდებ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ლაშა კელიხაშვილი

მთავრობის ვალის მართვის ინსტიტუციური გარემოს თავისებურებები საქართველოში

სტატია გამოქვეყნდა სსიპ საქართველოს შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (საგრანტო პროექტი N PHDF 18-860)  ანოტაცია. მოცემულ სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში, მთავრობის ვალთან დაკავშირებული საკანონმდებლო გარემო და მასში არსებული ნაკლოვანებები. შესწავლილი საკითხები მთლიანობაში ვალის მართვის ინსტიტუციური გარემოს ნაწილს წარმოადგენს, რომელს
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო ჭანტურია

ბრენდის გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე ყიდვისას

ანოტაცია. რენდი კომპანიის ღირებულების მნიშვნელოვანი ელემენტია და მისი შემოსავლების უდიდეს ნაწილს შეადგენს. იყო წარმატებული ბრენდი, ნიშნავს იყო კონკურენტუნარიანი ბაზარზე. დღეს კომპანიები უმეტესად ცდილობენ გაზარდონ მოგება არა პროდუქციის გაყიდვების მოცულობის ხარჯზე. არამედ მომხმარებელზე სასიამოვნო შთაბეჭდილებების მოხდენისა და მათი ნდობის მოპოვების და ბაზარზე სწორი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნატალია ძიძიგური

პოლიტიკით ნაკარნახევი კრიზისი

ანოტაცია.  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომი კრიზისი  ერთგვარი ინდიკატორია იმისა, თუ როგორ შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები კონსენსუსის მიღწევას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე. კრიზისი ზრდის ნიჰილიზმს მოსახლეობაში სახელწიფო ინსტიტუტებისა და პარტიების მიმართ, აფერხებს მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფოს თანადაფინანსებით განსახორციელებელ პროექტებ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ მამუკა კუპრაშვილი

მეღვინეობის დარგის მარეგულირებელი ძირითადი სამართლებრივი ნორმებისა და რისკების მოკლე შეფასება

ანოტაცია. ერთ-ერთ უძველეს დარგს მეღვინეობა წარმოადგენს. საქართველო მეღვინეობის წარმოშობის ქვეყნად ითვლება ენდემური ვაზის ჯიშებითა და 6000 წელზე მეტი ხნის ტრადიციით. სამხრეთ კავკასიური მდებარეობის გამო, საქართველოს აქვს იდეალური გეოლოგიური და კლიმატური პირობები ღვინის წარმოებისთვის.  თანამედროვე პერიოდში ქართულ ღვინოს ეროვნულ ეკონომიკაში კვლავ მნიშვნელოვანი ადგილი უ